Google ยกเลิกอัปเดต Play services บน Android Jelly Bean หลังจากเดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

Google ยกเลิกอัปเดต Play services บน Android Jelly Bean หลังจากเดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

กูเกิ้ลจะยกเลิกการอัพเดท Play services บน Android Jelly Bean ในช่วงสิงหาคม 2564 ที่จะถึงนี้ โดยทาง Google ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการในเวอร์ชันดังกล่าวอยู่ในสัดส่วนไม่ถึง 1% ซึ่ง Google มองว่า ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่จะยุติการสนับสนุน

Google ยกเลิกอัปเดต Play services บน Android Jelly Bean หลังจากเดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

โดย Android Jelly Bean เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 นับจนถึงตอนนี้เป็นเวลา 9 ปี ผ่านการอัปเดตมาแล้วหลายหนจนเดินทางมาถึง Android 12 Beta

ทาง Google ได้เห็นถึงสัดส่วนเวอร์ชั่นนี้ว่ามีผู้ใช้งาน 1% เลยได้ยุติการสนับสนุน ไม่อัปเดต Play services ให้อีกหลังจากเดือนสิงหาคม 2564 นี้ โดยส่งผลอาจส่งผลให้ Android Jelly Bean ใช้งานแอปบางตัวไม่ได้ในอนาคต


ขอบคุณข้อมูลจาก : droidsans