ขั้นตอน การลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 และอาชีพอิสระ ยังไง ?

จากกรณี ครม. ได้มีมติอนุมัติเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ลูกจ้างและผู้ประกอบการ โดยมี วิธีการ ขั้นตอน การลงทะเบียนรับเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตน มาตรา ม.33 ม.39 ม.40 และอาชีพอิสระ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ครอบคลุม 9 กิจการที่ได้รับผลกระทบ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000-10,000 บาท

ขั้นตอน การลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 และอาชีพอิสระ ยังไง ?

อาชีพที่ได้รับการช่วยเหลือ ล็อกดาวน์ 10 จังหวัด

 • กิจการก่อสร้าง
 • กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
 • กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
 • กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ
 • สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 • สาขาขายส่งและการขายปลีก
 • สาขาการซ่อมยานยนต์
 • สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
 • สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

ขั้นตอน วิธีการลงทะเบียนสำหรับ สถานประกอบการ

 1. เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เพื่อลงทะเบียนขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเลือกหัวข้อ สถานประกอบการ
 2. เลือกขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต กรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อลงทะเบียน สปส. 1-05
 3. ระบบส่งแบบลงทะเบียน (สปส. 1-05) กลับทางอีเมล เพื่อพิมพ์แบบลงทะเบียนส่งสำนักงานประกันสังคม
 4. ผู้มีอำนาจลงนาม ประทับตราและพยาน 2 ท่าน
 5. สำนักงานประกันสังคมอนุมัติส่ง User-ID ให้ทางอีเมล เพื่อสถานประกอบการสามารถส่งข้อมูลงานทะเบียน
 6. สถานประกอบการแจ้งเข้า – แจ้งออก เปลี่ยนแปลงข้อมูลและส่งเงินสมทบประจำเดือน

ขั้นตอน วิธีการลงทะเบียนสำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 33

ประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 50% ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท และรัฐบาลจ่ายเพิ่มเติมให้ลูกจ้างสัญชาติไทย 2,500 บาทต่อคน ทำให้จะได้รับเงินสูงสุด 10,000 บาทต่อคน รัฐบาลจ่ายให้นายจ้างในระบบประกันสังคม ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อหัว สูงสุดไม่เกิน 200 คน โดยนายจ้างจะเป็นผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาด้วยการนำส่งข้อมูลเงินสมทบของลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนนายจ้างส่งข้อมูลผู้ประกันตน

 1. เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ
 2. เลือกเมนู ทะเบียนผู้ประกันตน กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (User-ID)
 3. เลือกเมนูที่จะดำเนินการ เช่น ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน, แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส.1-03), บันทึกขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ที่เคยมีบัตรรับรองสิทธิแล้ว, แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09) หรือ แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตน (สปส.6-10)
 4. ส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-04)

ขั้นตอนนายจ้างส่งข้อมูลเงินสมทบ

 1. เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ
 2. เลือกเมนู ทะเบียนผู้ประกันตน กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (User-ID)
 3. เลือกวิธีการยื่นข้อมูลการส่งเงินสมทบ ได้แก่ ส่งเงินสมทบแบบแยกยื่น (สปส.1-10) หรือ ส่งเงินสมทบแบบยื่นรวมสาขา (สปส.1-10/1)
 4. เลือกสถานประกอบการ ใส่ข้อมูลเลขที่บัญชีนายจ้างและลำดับที่สาขา
 5. เลือกวิธีการนำส่งข้อมูลเงินสมทบ
 6. กรอกข้อมูลลูกจ้าง เลขบัตรประชาชนและค่าจ้าง
 7. แนบไฟล์เงินสมทบที่นำส่งประกันสังคม

มาตรา 33 รับเงินอย่างไร

 • กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน
 • กรณีนายจ้างนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่นายจ้างแจ้ง เพื่อป้องกันการโอนเงินเข้าผิดบัญชี

ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40

ผู้ประกันตนกลุ่มนี้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน โดยกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเท่านั้น หากใครยังไม่ได้สมัครให้รีบดำเนินการ

 • อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม เตรียมหลักฐานเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

วิธีลงทะเบียนมาตรา 40 ทางออนไลน์

 1. เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th เลือกเมนู สมัครสมาชิก
 2. กดยอมรับนโยบายการคุ้มครองสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
 4. ระบบจะส่งรหัส OTP ให้ทาง SMS เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียน นำเลขที่ได้ไปกรอกให้ถูกต้องเพื่อยืนยันตัวตน
 5. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว คลิกเข้าเมนู ลงทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40
 6. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
 7. เลือกจ่ายเงินสมทบ 3 ทางเลือก ได้แก่
  ทางเลือก 1 : 70 บาท/เดือน
  ทางเลือก 2 : 100 บาท/เดือน
  ทางเลือก 3 : 300 บาท/เดือน
 8. เมื่อคลิกลงทะเบียนแล้ว ระบบจะแจ้งให้ชำระเงินสมทบงวดแรก การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และจะมีการแจ้งยืนยันผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้

วิธีลงทะเบียนแบบไปยื่นด้วยตนเอง

 1. ยื่นใบสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (แบบ สปส.1-40)
 2. สถานที่ยื่นใบสมัคร
  กรุงเทพฯ ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)
  ภูมิภาค ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
  หน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม
  สมัครผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
  สมัครผ่านหน่วยบริการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เช่น ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เคาน์เตอร์ห้างบิ๊กซี เคาน์เตอร์ ธ.ก.ส.

หลักฐานการสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน
 • แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 (สปส.1-40)

ขอบคุณข้อมูลจาก : money.kapook